logo

592 slide1 600

dokumenta

viva harmonika

Sanja Pavlovic

Levi baner

СТРУКТУРА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОМШ :

 

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат

ангажовања

1.

мр Марко

Јеленић

VII2

Директор

100%

2.

Милена

Стевановић

VII

Секретар

100%

3.

Весна Љубић

VI

Шеф рачуноводства и административно финансијски радник

100%

4.

Јелица Војиновић

IV

Референт за финансијско рачуноводствене послове

50%

5.

Александра Тодоровић

I

Помоћни радник

100%

6.

Зоран Илић

III

Помоћни радник

100%

 

 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОМШ :

 

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Анђелковић Страхиња

VII

Наставник гитаре

100%

2.

Петар Јовановић

VII

Наставник гитаре

100%

3.

Жаркић Павле

VII

Наставник гитаре

100%

4.

Ружица Митић

VII

Наставник гитаре у Соко Бањи

100%

ХАРМОНИКА

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Станковић

Александар

VII

Наставник хармонике

100%

2.

Петканић Татјана

VII

Наставник хармонике

100%

3.

Ивковић Сандра

VII

Наставник хармонике у Алексинцу

100%

4.

Миленковић

Живорад

VI

Наставник хармонике

 у Алексинцу, Ражњу и Соко Бањи

100%

ВИОЛИНА

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Светлана Карадаревић

VII

Наставник виолине

100%

2.

Тијана Антић

VII

Наставник виолине

у Ражњу и Алексинцу

100%

3.

Емилија Ивановић

VII

Наставник виолине у Алексинцу и СокоБањи

100%

ФЛАУТА

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Биљана Димитријевић

VII

Наставник флауте

100%

2.

Марија Поповић

VII

Наставник  флауте и оркестра

50%

КЛАРИНЕТ

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат

ангажовања

1.

Живковић Драган

VII

Наставник кларинета

100%

2.

Стојадиновић

Немања

VII

Наставник кларинета

75%

СОЛО ПЕВАЊЕ

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Милица Красић

VII

Наставник соло певања

100%

КЛАВИР

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Варвара Анастасијевић 

VII

Наставник клавира и упоредног клавира

100%

2.

Срђан Ђорђевић

VII

Наставник клавира  и корепетиције.

100%

3.

Вања Здравковић Срнић

VII

Наставник клавира

100%

4.

Маја Ранђеловић

VII

Наставник клавира и корепетиције

100%

5.

Христина Лазаревић

VII

Наставник клавира и корепетиције

100%

6.

Анђелка Димитријевић

VII

Наставник клавира и корепетиције

100%

7.

Александра Костов

VII

Наставник клавира

100%

8.

Јасмина Јањић  

VII

 

 

Наставник клавира и корепетиције

100%

9.

Миљана Стојановић

VII

Наставник  клавира и упоредног клавира у Алексинцу и Ражњу

100%

10.

Милош Стољковић

VII

Наставник клавира и корепетиције

100%

11.

Иван Најдић

VII

Наставник клавира и корепетиције

100%

12.

Милица Божић - Антић

VII

Наставник клавира

100%

СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат

ангажовања

1.

Стојановић

Елизабета

VI

Наставник  солфеђа

и теорије музике

100%

2.

Чоловић

Светлана

VII

Наставник солфеђа

и теорије музике

100%

3.

Младеновић

Братислав

VII

Наставник  солфеђа

и теорије музике

100%

4.

Миловановић

Миља

VII

Наставник солфеђа

и теорије музике у Ражњу и Алексинцу

75%

5.

Драган Тасић

VII

Наставник   солфеђа и теорије музике у Соко Бањи

35%

6.

Предраг Ивановић

VII

Наставник солфеђа у Соко Бањи

30%

СТРУЧНИ САРАДНИК

Редни број

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

Проценат ангажовања

1.

Слободанка Раденковић

VII

Психолог

50%

2.

Снежана Петровић

VII

Психолог

50%

ФИЛМ О ШКОЛИ

НАША ХИМНА

Smotra horova

digitalno nasilje

Copyrigcht © 2021 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић" Алексинац